Go to Start Page Camelcase

Camel Case betyder at et sammensat ord skrives med stort bogstav i begyndelsen af hvert af de sammensatte ord.