Club Seawind, DK-Chapter

Hidsig start eller lækkert solskin?

 

Hue Handske Cup 2020

Absolut ikke for tøsedrenge

17th edition, lørdag den 1. februar i Rungsted

 

Club Seawind, DK-Chapter og Rungsted Sejlklub inviterer til den årligt tilbagevendende og traditionsrige Seawind Hue-Handske Cup. Stævnet finder (som altid) sted den første lørdag i februar.

Sted: Rungsted Havn. Der sejles et passende sted i havnebassinet. Race Office: Vandskiklubben i det Nordvestligste hjørne.

Tid: Første start klokken 1100 - op til 10 sejladser alt efter forholdene.Bemærk ændringen: Op til 10 sejladser.

Præmier: 
Der sejles om den legendariske Seawind Silver Rose Cup, der udsættes som vandrepokal af Club Seawind. Trofæet, som ad vanskelige og ukendte omveje er kommet et medlem i hænde, er venligst udlånt til klubben, og det er således ikke til eje, uanset om nogen måtte vinde stævnet flere gange i træk. 

Specialpræmier:
Der gives præmie for "flotteste" hue.

Fremragende champagne-bæger
The legendary Seawind Silver Rose Cup

Sponsorer: Club Seawind, Rungsted Sejlklub og andre.

ledig sponsorplads 

ledig sponsorplads 

ledig sponsorplads


Deltagere:
Stævnet er åbent for alle, som kan stille med en sejlklar standardmonteret Seawind. Båden skal kunne klassegodkendes af dommer og arrangør. Enhver ændring af båden i forhold til standardbåden vil kun blive accepteret, såfremt dommer og arrangør skønner, at ændringen ikke har væsentlig betydning for bådens kapsejladsegenskaber. Ved tvivlstilfælde træffes afgørelse af arrangørerne.

Regler:
Der sejles efter ISAF kapsejladsregler 2017-2020 (RRS) med Skandinavisk Sejlerforbunds og DS forskrifter, Dansk Sejlunions sejladsbestemmelser, Klasseregler for Club Seawind DK-Chapter samt arrangørernes sejladsbestemmelser.

Sejlnummer :
Det er et ufravigeligt krav, at bådene er forsynet med tydeligt sejlnummer jvf. de helt klare og entydige internationale kapsejladsregler afsnit E. Kan man ikke skelne mellem bådene på distancen, bliver alt kaos. Der kan - undtagelsesvis, såfremt båden iøvrigt kan identificerers entydigt på afstand - dispenseres fra reglen om, at korrekt udformet sejlnummer skal forefindes i storsejlet. Om sejlnumre

Måling og kontrol:
Der vil blive foretaget stikprøve kontrol vedrørende overholdelse af klassereglerne under stævnet.

Reklame kategori:
Stævnet er et kategori C stævne.

Start:
Der benyttes komprimerede start procedurer bestående af 3 minutters varsel, 2 minutter, 1 minut og start. Båden skal være søsat senest 1 minut før start; Søsættes båden indenfor 1 minut før start, kan dommeren tildele båden en alternativ straf eller en DSQ. Der kan forekomme nedtælling de seneste 25 sekunder, men det forventes at deltagerne er i stand til selv at tage tid. 

Baner:
Det tilstræbes at sejle almindelig op ned bane med udligger ved topmærket. Der er ingen gate ved bunden. Banen omsejles to fulde gange. Der benyttes lavpoint system.

Med mindre andet annonceres på opslagstavlen, så vil start og mål være placeret midt på banen, så man kan stå på midten og se til såvel top som bundmærke.

Med mindre andet annonceres på opslagstavlen, så sejles der styrbord rundt, så hele bredden af banen kan bruges helt op til topmærket. Det giver et tættere felt, og med udligger, reduceres problemet med de lænsende både.

Det tilstræbes at sejle 10 sejladser. Der er een fratrækker, hvis der gennemføres 5  eller flere sejladser. Der er ikke afsat reservedag.

Points:
Der benyttes lavpoint. 

Mandskab:
Besætningen består af een person. Der må ikke benyttes hjælpepersonale. Hele besætningen skal dokumentere aktivt medlemskab af en dansk sejlklub under Dansk Sejlunion eller en udenlandsk sejlklub anerkendt af Dansk Sejlunion eller Club Seawind DK-Chapter. I særlige tilfælde kan gives dispensation og dermed speciel starttilladelse af dommeren. 

Tilmelding:
Tilmelding senest to dage før. Indskuddet udgør 25 kroner, og det betales kontant eller via mobile pay INDEN START!. Indskuddet kan justeres af dommeren ved registreringstidspunktet, og det benyttes udelukkende til finansiering af præmier og benzin på hjælpebåde. Eventuelt overskud bruges til slik og is til deltagere og tilskuere. 

Frekvens:
Ved analog sender: Der må sejles med den og kun den frekvens, man opgiver ved tilmelding. Er frekvensen allerede tilmeldt, så må man stille med en anden frekvens.

Ansvarsfraskrivelse:
Enhver deltagelse sker for egen regning og risiko. Arrangørerne, Club Seawind DK-Chapter og alle andre, der deltager i organiseringen af stævnet påtager sig intet ansvar overfor person- eller materielskade (inkl. men ikke begrænset af død, skade, følgeskader m.v.) pådraget før, under eller efter stævnet. Jordbæris. Uansvarlig eller usportslig opførsel kan i grove tilfælde medføre øjeblikkelig bortvisning fra stævnet. Der kompenseres ikke for eventuelle tab af økonomisk eller anden karakter i denne forbindelse.

Særlige undtagelser:
Genakker, stormsejl og spiler er ikke tilladt. 

Officials:
Dommer: 
Hjælper på land: Nicolai Møller-Andersen
Bane, hjælpebåd: Jørgen Gadaffi Averhoff
Stævneledere: Peter Hancke, DEN11, Nicolai Morten Møller-Andersen, DEN10.
Indskrivning: Nicolai (DEN10)

Protester:
Banelederen tilser og dømmer løbende under sejladsen. Almindelige forseelser kan og skal godtgøres ved udførelse af straf i form af en 360 graders vending. Protester behandles ikke. Afgørelser træffes suverænt under sejladsen eller umiddelbart efter denne af dommeren. Undlader en båd at efterkomme dommerens henstillinger kan det medføre diskvalifikation fra den pågældende sejlads. Usportslig optræden, uvilje til at efterkomme dommerens henstillinger samt gentagen uprovokeret skødesløs eller endog tøjlesløs sejlads vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra sejladserne med samt annullering af eventuelle opnåede placeringer.

Protester:
Af hensyn til de kapsejlende vil der ikke blive bjærget både, medens der sejles. Både i havsnød vil blive hentet i pausen  mellem sejladserne.

 Tilmelding til Nicolai (DEN10) på "nicolai snabela nmma punktum dk"

(Email adresser skrives sådan for at undgå spam)

Der tages alle mulige forbehold for ændringer af programmet ;-)

 

Uha, det bliver spændende det her...


Program

Tid

Programpunkt

Forklaring

0930-1000

Baneudlægning

 

1000

Bureauet åbner

Registrering, måling, startgebyr.

1040-1050

Skippermøde

Orientering om bane, regler og vindforhold

1100-1110

1. sejlads

 

1115-1125

2. sejlads

 

1130-1140

3. sejlads

 

1145-1155

4. sejlads

 

1200-1210

5. sejlads


1215-1225

6. sejlads

 

1230-1240

7. sejlads

 

1245-1255

8. sejlads

 

1300-1310

9. sejlads

 

1315-1325

10. sejlads

 

1330

Dommerpanelet voterer


1400

Præmieoverrækkelse

 

Der bliver vist plads indenom, men Penol er stukket af..


Tilmeldingsliste

#

Sejlnr

Bådnavn

Besætning

Kanal

1

DEN73 

2

DEN XX

Jacob


 

3

DEN222 

4

DEN187

 


 

5

DEN185

 


 

6

DEN102

Steen


 

7

DEN78 

8

DEN203

 


 

9

DEN200

 

 

 

10

DEN29 

11

DEN166

Anders


 

12

DEN171

 

 

 

13

DEN216

 

 

 

14

DEN212

 

 

 

15

DEN133

 

 

 

16

DEN186

 

 

 

17

DEN204

 

 

 

18

DEN207

 

 

 

19

DEN174

 

 

 

20

DEN10

Nicolai

 


21

DEN11

Peter

 

 

22

 

 

 

 

Hvid / grøn: Starttilladelse;
Gul: Starttilladelse kan inddrages uden varsel;
Rød: Ikke starttilladelse;

 

 

Tæt sejlads; D11 siger bøh til en stribe bagbord både.


Resultater

båd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

total

Plac

DEN73

1

5

5

1

(14)

3

2

1

3

7

28

1

DEN187

4

6

1

6

(7)

4

1

3

4

1

30

2

DEN78

(7)

3

3

7

2

7

4

6

1

5

38

3

DEN171

12

7

9

3

(13)

2

5

2

2

2

44

4

DEN203

8

(13)

6

4

3

5

7

7

5

6

51

5 e

DEN102

6

2

(11)

2

8

10

9

8

7

4

56

6

DEN222

3

1

2

(20)

4

20

10

5

6

8

59

7 h

DEN186

16

(20)

20

20

1

1

3

4

8

3

76

8

DEN166

11

9

8

8

9

6

6

11

(14)

9

77

9

DEN XX

2

4

7

(20)

20

12

8

9

13

12

86

10

DEN200

9

11

(13)

13

11

9

12

13

9

10

97

11

DEN185

5

10

10

12

(20)

13

14

12

11

13

100

12

DEN212

(14)

12

14

12

8

13

14

12

14

108

13

DEN29

10

14 

12 

11

11 

(15) 

15

15

15

109 

14 

DEN216 

13 

(20)

15 

10 

10 

20 

11 

10

10

11

110 

15 

DEN207

(20)

8

4

5

5

20

20

20

20

20

122

16

DEN133

15

(20)

20

20

20

20

20

20

20

20

175

17

DEN174

(20)

20

16

20

20

20

20

20

20

20

176

18

DEN204

17

(20)

20

20

20

20

20

20

20

20

177

19


Præmier

Præmie

Forklaring

1

Pokal, Bobler

2

Flere øl

3

Færre øl

4

 

5

 

Huen

Rødvin

Bundproppen

Kiks

Emil Stabil

Snold

 

Det går stærkt det her


Forkortelser

Forkortelse

Forklaring

dnc

Did not compete

dns

Did not start

ocs

On course side

rc

Race Cancelled

dsq

DisQualified

dnf

Did not finish

 

Familiebilledet fra HHC 2005


Hall of fame

År

1

2

3

4

5

2003

DEN10

DEN17

DEN11

DEN14

-

2004

DEN32

DEN10

DEN28

DEN26

DEN33

2005

DEN69

DEN70

DEN44

DEN10

DEN75

2006

DEN69

DEN75

DEN83

DEN61

DEN70

2007

DEN32

DEN102

DEN75

DEN33

DEN69

2008

DEN75

DEN78

DEN104

DEN102

DEN110

2009

DEN119

DEN32

DEN69

DEN160

DEN104

2010

DEN78

DEN119

DEN165

DEN110

DEN69

2011

DEN110

DEN119

DEN69

DEN165

DEN146

2012

Aflyst grundet is

 

 

 

 

2013

DEN179

DEN166

DEN104

DEN181

DEN172

2014

Aflyst grundet is

 

 

 

 

2015

Aflyst grundet is

 

 

 

 

2016

DEN75

DEN14

DEN110

DEN102

DEN200

2017

DEN14

DEN110

DEN113

DEN185

DEN102

2018

DEN122

DEN57

DEN75

NN

DEN104

2019

DEN166

DEN122

DEN XX

DEN199

DEN133

2020

DEN73

DEN187

DEN78

DEN171

DEN203

--

Hue Handske Cup 2019

--

Links til www.clubseawind.dk og dybe links til denne side er velkomne.

Copyright (c) 2003-2020, Club Seawind, DK Chapter 

NMMA