Club Seawind, DK-Chapter

Hidsig start eller lækkert solskin?

 

Hue Handske Cup 2009

Club Seawind, DK-Chapter inviterer til den årligt tilbagevendende og traditionsrige Seawind Hue-Handske Cup. Stævnet finder, - helt uvanligt IKKE sted den første lørdag i februar, men derimod den sidste lørdag i januar. Det sker for at undgå sammenfald med skiferie ugen, uge 7.

Tid og sted
Lørdag den 31te. januar klokken 1000 på Rungsted Havn i yderbassinet ved gæstemolen.

Præmier: 
Der sejles om den legendariske Seawind Silver Rose Cup, der udsættes som vandrepokal af klubben. Trofæet, som ad vanskelige og ukendte omveje er kommet et medlem i hænde, er venligst udlånt til klubben, og det er således ikke til eje, uanset om nogen måtte vinde stævnet flere gange i træk. Andenpladsen præmieres med den sagnomspundne vandrepokal Little Mermaid Cup.

Specialpræmier:
Der gives præmie for "flotteste" hue.

Fremragende champagne-bæger
The legendary Seawind Silver Rose Cup

Sponsorer:

www.wiibroe.dk
www.holte-modelhobby.dk 

www.sejl.dk 


Deltagere:
Stævnet er åbent for alle, som kan stille med en Seawind. Båden skal kunne klassegodkendes af dommer og arrangør. Enhver ændring af båden i forhold til standardbåden vil kun blive accepteret, såfremt dommer og arrangør skønner, at ændringen ikke har væsentlig betydning for bådens kapsejladsegenskaber. Ved tvivlstilfælde træffes afgørelse af arrangørerne.

Regler:
Der sejles efter ISAF kapsejladsregler 2005-2008 (RRS) med Skandinavisk Sejlerforbunds og DS forskrifter, Dansk Sejlunions sejladsbestemmelser, Klasseregler for Club Seawind DK-Chapter samt arrangørernes sejladsbestemmelser.

Sejlnummer :
Det er et ufravigeligt krav, at bådene er forsynet med tydeligt sejlnummer jvf. de helt klare og entydige internationale kapsejladsregler afsnit E. Kan man ikke skelne mellem bådene på distancen, bliver alt kaos. Der kan - undtagelsesvis, såfremt båden iøvrigt kan identificerers entydigt på afstand - dispenseres fra reglen om, at korrekt udformet sejlnummer skal forefindes i storsejlet. Om sejlnumre

Måling og kontrol:
Der vil blive foretaget stikprøve kontrol vedrørende overholdelse af klassereglerne under stævnet.

Reklame kategori:
Stævnet er et kategori C stævne.

Baner, procedurer og points:
Der benyttes komprimerede start procedurer bestående af 2 minutter, 1 minut og start. Banen er en almindelig op-ned bane med start og mål på midten, udlagt topmærke, 1 bundmærke. Der vil være udligger ved topmærket for at undgå kaos, når krydsende både møder lænsere. Banen skal omsejles to gange. Der benyttes lavpoint system. Det tilstræbes at sejle 7 sejladser. Der er een fratrækker, hvis der gennemføres 5  eller flere sejladser. Der er ikke afsat reservedag.

Mandskab:
Besætningen består af een person. Der må ikke benyttes hjælpepersonale. Hele besætningen skal dokumentere aktivt medlemskab af en dansk sejlklub under Dansk Sejlunion eller en udenlandsk sejlklub anerkendt af Dansk Sejlunion eller Club Seawind DK-Chapter. I særlige tilfælde kan gives dispensation og dermed speciel starttilladelse af dommeren. 

Tilmelding:
Tilmelding senest to dage før. Indskuddet udgør 20 kroner, og det betales kontant ved registrering. Indskuddet kan justeres af dommeren ved registreringstidspunktet, og det benyttes udelukkende til finansiering af præmier og benzin på hjælpebåde. Eventuelt overskud bruges til slik og is til deltagere og tilskuere. 

Frekvens:
Der må sejles med den og kun den frekvens, man opgiver ved tilmelding. Er frekvensen allerede tilmeldt, så må man stille med en anden frekvens.

Ansvarsfraskrivelse:
Enhver deltagelse sker for egen regning og risiko. Arrangørerne, Club Seawind DK-Chapter og alle andre, der deltager i organiseringen af stævnet påtager sig intet ansvar overfor person- eller materielskade (inkl. men ikke begrænset af død, skade, følgeskader m.v.) pådraget før, under eller efter stævnet. Jordbæris. Uansvarlig eller usportslig opførsel kan i grove tilfælde medføre øjeblikkelig bortvisning fra stævnet. Der kompenseres ikke for eventuelle tab af økonomisk eller anden karakter i denne forbindelse.

Særlige undtagelser:
Genakker, stormsejl og spiler er ikke tilladt. 

Officials:
Dommer: 
Kaffe, lokaler og andet praktisk: 
Bane, hjælpebåd: 
Stævneledere: Peter Hancke, DEN11, Nicolai Morten Møller-Andersen, DEN10.
Indskrivning: Nicolai (DEN10)

Protester:
Banelederen tilser og dømmer løbende under sejladsen. Almindelige forseelser kan og skal godtgøres ved udførelse af straf i form af en 360 graders vending. Protester behandles ikke. Afgørelser træffes suverænt under sejladsen eller umiddelbart efter denne af dommeren. Undlader en båd at efterkomme dommerens henstillinger kan det medføre diskvalifikation fra den pågældende sejlads. Usportslig optræden, uvilje til at efterkomme dommerens henstillinger samt gentagen uprovokeret skødesløs eller endog tøjlesløs sejlads vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra sejladserne med samt annullering af eventuelle opnåede placeringer.

Tilmelding til Nicolai (DEN10) på "nicolai snabela nmma punktum dk"

(Email adresser skrives sådan for at undgå spam)

Der tages alle mulige forbehold for ændringer af programmet ;-)

 

Uha, det bliver spændende det her...

Program

Tid

Programpunkt

Forklaring

1000-1030

Baneudlægning og trimning

Registrering, måling, startgebyr.

1030-1045

Skippermøde

Orientering om bane, regler og vindforhold

1050-1100

Testsejlads Der sejles een testsejlads med efterfølgende kort pause, hvorefter der sejles maximalt 7 sejladser, så vidt det er muligt indenfor tidsgrænsen.

1110-1120

1. sejlads  

1125-1135

2. sejlads

 

1140-1150

3. sejlads

 

1155-1205

4. sejlads

 

1210-1220 5. sejlads  
1225-1235 6. sejlads  

1240-1250

7. sejlads

 

1300-1315

Dommerpanelet voterer

 

1330 Præmieoverrækkelse  

 

Der bliver vist plads indenom, men Penol er stukket af..

Tilmeldingsliste

#

Sejlnr

Bådnavn

Besætning

Kanal

1

DEN10

Flækøksen

Nicolai Møller-Andersen

85 (40.875)

2

DEN11

Lopolight

Simon B. Christensen 53 (40.695)

3

DEN119 Iman Jørgen "Gaddaffi" Averhoff digital

4

DEN166   Anders Liebst Gunnersen digital

5

DEN104 Mo-Lu Bob Olorenshaw (41.150)

6

DEN160   Søren Hempel digital

7

DEN117   Bo Ehrhardt 91 (40.975)

8

DEN14 The Blue Seawind Bitch Per Schiøttz digital

9

DEN69 Micro Åge Jesper Arentoft 4 (27.145)

10

DEN26   Michael Casparij 50 (40.665) 

11

DEN165 NO FEAR Bo Nilsson digital

12

DEN32 Prada Simon Morup Petersen 6 (27.255)

13

DEN113 Hammer & Sejl Stig Rahbek 90 (40.985)

14

DEN111 Christin 2 Jesper Sommer 53 (40.695)

15

DEN110   Bjørn Hoffmann digital

16

DEN168 Prutten Lars Eriksen digital

17

DEN169 Deep Blue Henrik Rathje digital

18

DEN161 Sort Sol Jesper Hansen digital

19

DEN150 Freja Henrik Scharff digital

20

DEN146 The Yellow Sub Robert Bruun Mariager digital
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        

Hvid / grøn: Starttilladelse;
Gul: Starttilladelse med forbehold;
Rød: Ikke starttilladelse;

 

 

Tæt sejlads; D11 siger bøh til en stribe bagbord både.

Resultater

#

båd

1

2

3

4

5

6 7

total

Plac
1 14 13 (17) 12 13 11 10 7 67 14
2 26 (17) 14 17 4 2 9 14 60 12
3 32 1 6 5 (15) 6 3 4 25 2
4 69 4 4 (11) 6 8 2 3 27 3
5 104 5 3 (10) 3 7 8 5 31 5
6 110 9 (12) 6 10 4 5 8 42 8
7 111 12 11 13 8 5 (14) 10 59 11
8 119 3 (5) 1 1 1 4 2 12 1
9 146 (11) 9 8 2 10 1 9 39 6
10 150 8 7 9 5 (13) 6 12 47 10
11 160 2 1 4 7 3 13 (17) 30 4
12 161 7 13 2 12 15 (15) 11 60 12
13 165 (17) 2 7 14 9 7 1 40 7
14 166 6 8 3 11 (16) 11 6 45 9
15 168 12 10 14 9 12 12 (15) 69 15
16 169 (17) 17 17 17 14 16 13 94 16

Præmier

Præmie

Forklaring

1

Pokal & bobler
2 En ramme Wiibroe guld
3 Rygsæk fra Quantum Sails
Huen

En ramme Wiibroe pilsner, DEN119

Bundproppen

En flyver til vindstudier, DEN169

 

Det går stærkt det her

Forkortelser

Forkortelse

Forklaring

dnc

Did not compete

dns

Did not start

ocs

On course side

rc

Race Cancelled

dsq

DisQualified

dnf

Did not finish

 

Familiebilledet fra HHC 2005

Hall of fame

År

1 2 3 4 5
2003 DEN10 DEN17 DEN11 DEN14 -

2004

DEN32 DEN10 DEN28 DEN26 DEN33
2005 DEN69 DEN70 DEN44 DEN10 DEN75
2006 DEN69 DEN75 DEN83 DEN61 DEN70

2007

DEN32 DEN102 DEN75 DEN33 DEN69
2008 DEN75 DEN78 DEN104 DEN102 DEN110
2009 DEN119 DEN32 DEN69 DEN160 DEN104

--

Beretning fra Hue Handske Cup 2008

--

Links til www.clubseawind.dk og dybe links til denne side er velkomne.

Copyright (c) 2009, Club Seawind, DK Chapter 

NMMA