Club Seawind, DK-Chapter

Hidsig start eller lækkert solskin?

 

Hue Handske Cup 2008

Club Seawind, DK-Chapter inviterer til den årligt tilbagevendende og traditionsrige Seawind Hue-Handske Cup. Stævnet finder, som vanligt, sted den første lørdag i februar.

Tid og sted
Lørdag den 2. februar klokken 1000 på Rungsted Havn i yderbassinet ved gæstemolen.

Middag og foredrag ved OL guld vinder Thomas Jacobsen
Club Seawinds medlemmer er - som noget helt specielt - inviteret med til Aphrodite 101 klubbens vinterfest, som finder sted samme dato om aftenen på Rungsted havn. Der er tale om en treretters menu fulgt af foredrag af OL vinder og Americas Cup sejler Thomas Jacobsen til en pris af 255. Mere om dette på www.aphrodite101.dk eller hop direkte til invitationen.

Præmier: 
Der sejles om den legendariske Seawind Silver Rose Cup, der udsættes som vandrepokal af klubben. Trofæet, som ad vanskelige og ukendte omveje er kommet et medlem i hænde, er venligst udlånt til klubben, og det er således ikke til eje, uanset om nogen måtte vinde stævnet flere gange i træk. Andenpladsen præmieres med den sagnomspundne vandrepokal Little Mermaid Cup.

Specialpræmier:
Der gives præmie for "flotteste" hue.

Fremragende champagne-bæger
The legendary Seawind Silver Rose Cup

Sponsorer:

www.wiibroe.dk
www.holte-modelhobby.dk 

www.sejl.dk 


Deltagere:
Stævnet er åbent for alle, som kan stille med en Seawind. Båden skal kunne klassegodkendes af dommer og arrangør. Enhver ændring af båden i forhold til standardbåden vil kun blive accepteret, såfremt dommer og arrangør skønner, at ændringen ikke har væsentlig betydning for bådens kapsejladsegenskaber. Ved tvivlstilfælde træffes afgørelse af arrangørerne.

Regler:
Der sejles efter ISAF kapsejladsregler 2005-2008 (RRS) med Skandinavisk Sejlerforbunds og DS forskrifter, Dansk Sejlunions sejladsbestemmelser, Klasseregler for Club Seawind DK-Chapter samt arrangørernes sejladsbestemmelser.

Sejlnummer :
Det er et ufravigeligt krav, at bådene er forsynet med tydeligt sejlnummer jvf. de helt klare og entydige internationale kapsejladsregler afsnit E. Kan man ikke skelne mellem bådene på distancen, bliver alt kaos. Der kan - undtagelsesvis, såfremt båden iøvrigt kan identificerers entydigt på afstand - dispenseres fra reglen om, at korrekt udformet sejlnummer skal forefindes i storsejlet. Om sejlnumre. (Opdateret med numre til fokken)

Måling og kontrol:
Der vil blive foretaget stikprøve kontrol vedrørende overholdelse af klassereglerne under stævnet.

Reklame kategori:
Stævnet er et kategori C stævne.

Baner, procedurer og points:
Der benyttes komprimerede start procedurer bestående af 2 minutter, 1 minut og start. Banen er en almindelig op-ned bane med start og mål på midten, udlagt topmærke, 1 bundmærke. Der vil være udligger ved topmærket for at undgå kaos, når krydsende både møder lænsere. Banen skal omsejles to gange. Der benyttes lavpoint system. Det tilstræbes at sejle 7 sejladser. Der er een fratrækker, hvis der gennemføres 5  eller flere sejladser. Der er ikke afsat reservedag.

Mandskab:
Besætningen består af een person. Der må ikke benyttes hjælpepersonale. Hele besætningen skal dokumentere aktivt medlemskab af en dansk sejlklub under Dansk Sejlunion eller en udenlandsk sejlklub anerkendt af Dansk Sejlunion eller Club Seawind DK-Chapter. I særlige tilfælde kan gives dispensation og dermed speciel starttilladelse af dommeren. 

Tilmelding:
Tilmelding senest to dage før. Indskuddet udgør 20 kroner, og det betales kontant ved registrering. Indskuddet kan justeres af dommeren ved registreringstidspunktet, og det benyttes udelukkende til finansiering af præmier og benzin på hjælpebåde. Eventuelt overskud bruges til slik og is til deltagere og tilskuere. 

Frekvens:
Der må sejles med den og kun den frekvens, man opgiver ved tilmelding. Er frekvensen allerede tilmeldt, så må man stille med en anden frekvens.

Ansvarsfraskrivelse:
Enhver deltagelse sker for egen regning og risiko. Arrangørerne, Club Seawind DK-Chapter og alle andre, der deltager i organiseringen af stævnet påtager sig intet ansvar overfor person- eller materielskade (inkl. men ikke begrænset af død, skade, følgeskader m.v.) pådraget før, under eller efter stævnet. Jordbæris. Uansvarlig eller usportslig opførsel kan i grove tilfælde medføre øjeblikkelig bortvisning fra stævnet. Der kompenseres ikke for eventuelle tab af økonomisk eller anden karakter i denne forbindelse.

Særlige undtagelser:
Genakker, stormsejl og spiler er ikke tilladt. 

Officials:
Dommer: Louis Schnakenburg
Kaffe, lokaler og andet praktisk: Kisser Schnakenburg
Bane, hjælpebåd: Peter Hancke, Lars Bjørn & William
Stævneledere: Peter Hancke, DEN11, Nicolai Morten Møller-Andersen, DEN10.
Indskrivning: Nicolai (DEN10)

Protester:
Banelederen tilser og dømmer løbende under sejladsen. Almindelige forseelser kan og skal godtgøres ved udførelse af straf i form af en 360 graders vending. Protester behandles ikke. Afgørelser træffes suverænt under sejladsen eller umiddelbart efter denne af dommeren. Undlader en båd at efterkomme dommerens henstillinger kan det medføre diskvalifikation fra den pågældende sejlads. Usportslig optræden, uvilje til at efterkomme dommerens henstillinger samt gentagen uprovokeret skødesløs eller endog tøjlesløs sejlads vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra sejladserne med samt annullering af eventuelle opnåede placeringer.

Tilmelding til Nicolai (DEN10) på "nicolai snabela nmma punktum dk"

(Email adresser skrives sådan for at undgå spam)

Der tages alle mulige forbehold for ændringer af programmet ;-)

 

Uha, det bliver spændende det her...

Program

Tid

Programpunkt

Forklaring

1000-1030

Baneudlægning og trimning

Registrering, måling, startgebyr.

1030-1045

Skippermøde

Orientering om bane, regler og vindforhold

1050-1100

Testsejlads Der sejles een testsejlads med efterfølgende kort pause, hvorefter der sejles maximalt 7 sejladser, så vidt det er muligt indenfor tidsgrænsen.

1110-1120

1. sejlads  

1125-1135

2. sejlads

 

1140-1150

3. sejlads

 

1155-1205

4. sejlads

 

1210-1220 5. sejlads  
1225-1235 6. sejlads  

1240-1250

7. sejlads

 

1300-1315

Dommerpanelet voterer

 

1330 Præmieoverrækkelse  

 

Der bliver vist plads indenom, men Penol er stukket af..

Tilmeldingsliste

#

Sejlnr

Bådnavn

Besætning

Kanal

1

DEN10

Flækøksen

Nicolai Møller-Andersen

85 (40.875)

2

DEN11

Lopolight

Peter Hancke 53 (40.695)

3

DEN61 PP Jørgen "Gaddaffi" Averhoff 12 (27.225)

4

DEN69 Micro Åge Jesper Arentoft 4 (27.145)

5

DEN110 - Bjørn Hoffmann 6 (27.255)

6

DEN113 Hammer & Sejl Stig Rahbek 92 (40.985)

7

DEN65 noname Erik Heilmann 4 (27.145)

8

DEN109 Fru Hoff Claus L. Christiansen 90 (40.965)

9

DEN129 - Morten Thomsen 55 (40.725)

10

DEN89 Chuhej Jens "Hauge" Haugaard 50 (40.665)

11

DEN49 Brynhildes Datter Søren Pehrsson 51 (40.675)

12

DEN50 Olsen Bakkely II Klaus Pehrsson 52 (40.685)

13

DEN102 Kold Hoff Steen Hoffmann Digital

14

DEN104 Mo-Lu Bob Olorenshaw ?? (41.150)

15

DEN12 Penol Thomas Olsen 1 (26.995)

16

DEN95 Ninetyfive Jan Konradsen 58 (40.775)

17

DEN130 - Brian Bach Larsen 56 (40.735)

18

DEN131 Fumle Carsten Mogensen 51 (40.675)

19

DEN83 Guldhugget Christian reed 54 (40.715)

20

DEN70 Panikalderen Nils Bjerregård 83 (40.835)
21 DEN123 The Black Seawind Bitch Per Schiøttz digital
22 DEN137 - Marc Wain Pedersen digital
23 DEN138 Green Donut Jan B. Hansen digital
24 DEN141 Silver Line Rune Neumann digital
25 DEN78 Surrogatet I Nicolai Bjørnholm 2 (27.045)
26 DEN75 Nikoline Nikolaj Bestle digital
27 DEN118 Black Pearl Joachim Bo Jensen digital
28 DEN142 - Jon Søgård digital
29 DEN143 Nerone Jonas Hviid 59
30 DEN145 Almansur Anton Wester 3

Hvid / grøn: Starttilladelse;
Gul: Starttilladelse med forbehold;
Rød: Ikke starttilladelse;

 

 

Tæt sejlads; D11 siger bøh til en stribe bagbord både.

Resultater

#

båd

1

2

3

4

5

6 7

total

Plac
1 DEN75 6 1 1 1 - - - 9 1
2 DEN78 1 8 4 2 - - - 15 2
3 DEN104 4 2 5 9 - - - 20 3
4 DEN102 9 6 2 6 - - - 23 4
5 DEN110 3 9 10 4 - - - 26 5
6 DEN70 8 7 6 11 - - - 32 6
7 DEN65 7 8 14 5 - - - 34 7
8 DEN113 15 3 6 12 - - - 36 8
9 DEN118 10 14 8 7 - - - 39 9
10 DEN50 11 11 7 10 - - - 39 9
11 DEN69 12 21 3 3 - - - 39 9
12 DEN61 2 5 15 21 - - - 43 12
13 DEN143 5 10 17 15 - - - 47 13
14 DEN10 17 13 9 13 - - - 52 14
15 DEN109 14 21 12 8 - - - 55 15
16 DEN130 13 15 21 16 - - - 65 16
17 DEN49 21 12 11 21 - - - 65 16
18 DEN129 21 4 21 21 - - - 67 18
19 DEN89 16 21 16 14 - - - 67 18
20 DEN123 21 16 13 21 - - - 71 20

 

Det går stærkt det her

Forkortelser

Forkortelse

Forklaring

dnc

Did not compete

dns

Did not start

ocs

On course side

rc

Race Cancelled

dsq

DisQualified

dnf

Did not finish

 

Familiebilledet fra HHC 2005

Hall of fame

År

1 2 3 4 5
2003 DEN10 DEN17 DEN11 DEN14 -

2004

DEN32 DEN10 DEN28 DEN26 DEN33
2005 DEN69 DEN70 DEN44 DEN10 DEN75
2006 DEN69 DEN75 DEN83 DEN61 DEN70

2007

DEN32 DEN102 DEN75 DEN33 DEN69
2008 DEN75 DEN78 DEN104 DEN102 DEN110

--

Beretning fra Hue Handske Cup 2007

--

Links til www.clubseawind.dk og dybe links til denne side er velkomne.

Copyright (c) 2008, Club Seawind, DK Chapter 

NMMA