Club Seawind, DK-Chapter

 

 

Om Sejlnumre

Club Seawind, DK-Chapter sejler efter de amerikanske klasseregler og de danske og internationale kapsejladsregler.

Det er et ufravigeligt krav, at bådene er forsynet med tydeligt sejlnummer jvf. de helt klare og entydige internationale kapsejladsregler afsnit E. Kan man ikke skelne mellem bådene på distancen, bliver alt kaos. 

Position :
De internationale kapsejladsregler, afsnit E, foreskriver for al tekst i sejl at mindste stregtykkelse, mindste afstand mellem tegn og mindste afstand til lig er 13mm. Afstand mellem linier af tekst på samme eller modsatte sider af sejlet skal være 60-100mm. Tekst skal stå på begge sider af sejlet med styrbord side øverst. 

Font:
De internationale kapsejladsregler, afsnit E, foreskriver sejlnumre med højde 100-110mm, dog kan mindre skrift accepteres, hvis det er nødvendigt af pladshensyn. Klassereglerne siger, at der skal være sejlnummer, og at størrelsen skal være mindst 76mm. Ergo er 76mm minimumshøjde. Helvetica 400 bold giver korrekt højde på 102mm, rigtig stregtykkelse og rigtig afstand mellem ciffre.

Storsejl:

Klassemærke:
Klassereglerne forskriver er et "S", som skal placeres øverst i sejlet mellem første og anden sejlpind fra oven med mindste højde 76mm. 

Nationalitetsmærke:
De internationale kapsejladsregler, afsnit E, forskriver, at nationalitetsmærke kan placeres under sejlnummeret. Klassereglerne forskriver at nationalitetsmærket kan være over numrene. Dette må være en fejl, for der er ganske enkelt ikke plads til nationalitetsmærke ovenover sejlnummeret, hvis klassemærke og sejlnumre placeres korrekt. Nationalitetsmærker placeres altså under nummeret i højde 60-100mm. 

Sejlnummer:
Placeres mellem anden og fjerde sejlpind. Fra oven. Styrbord side øverst.

Altså:

Print numrene ud. Tape dem fast til et bord. Tape sejlet fast ovenpå. Mål og verificer korrekt afstand mellem tegn, til lig og til anden tekst i sejlet. Tegn op med blyant. Tegn op med spritpen.

Første sejlpind
Klassemærke styrbord, anbefalet
Klassemærke bagbord, anbefalet
Anden sejlpind
Sejlnummer styrbord, krævet
Tredje sejlpind
Sejlnummer bagbord, krævet
Fjerde sejlpind
Nationalitetsmærke styrbord, optionalt
Femte sejlpind
Nationalitetsmærke bagbord, optionalt

Fok:

Sejlnumrene i fokken skal ifølge reglerne have samme mål som i storen, hvis der er plads til det. Det er der, når numrene på styrbord side placeres mellem nederste og næstnederste sejlpind, og numrene på bagbord siden placeres mellem nederste sejlpind og bommen. 

- et voila...

2006, NMMA