Club Seawind, DK-Chapter

Hidsig start eller lækkert solskin?

 

Hue Handske Cup 2007

Club Seawind, DK-Chapter inviterer til den årligt tilbagevendende og traditionsrige Seawind Hue-Handske Cup. Stævnet finder, som vanligt, sted den første lørdag i februar.

Tid og sted
Lørdag den 3. februar klokken 1000 på Rungsted Havn i yderbassinet ved gæstemolen.

Præmier: 
Der sejles om den legendariske Seawind Silver Rose Cup, der udsættes som vandrepokal af klubben. Trofæet, som ad vanskelige og ukendte omveje er kommet et medlem i hænde, er venligst udlånt til klubben, og det er således ikke til eje, uanset om nogen måtte vinde stævnet flere gange i træk. Andenpladsen præmieres med den sagnomspundne vandrepokal Little Mermaid Cup.

Specialpræmier:
Der gives præmie for "flotteste" hue.

Fremragende champagne-bæger
The legendary Seawind Silver Rose Cup

Sponsorer:

www.wiibroe.dk
www.holte-modelhobby.dk 


Deltagere:
Stævnet er åbent for alle, som kan stille med en Seawind. Båden skal kunne klassegodkendes af dommer og arrangør. Enhver ændring af båden i forhold til standardbåden vil kun blive accepteret, såfremt dommer og arrangør skønner, at ændringen ikke har væsentlig betydning for bådens kapsejladsegenskaber. Ved tvivlstilfælde træffes afgørelse ved simpel håndsoprækkelse blandt alle tilstedeværende Seawind-ejere.

Regler:
Der sejles efter ISAF kapsejladsregler 2005-2008 (RRS) med Skandinavisk Sejlerforbunds og DS forskrifter, Dansk Sejlunions sejladsbestemmelser, Klasseregler for Club Seawind DK-Chapter samt arrangørernes sejladsbestemmelser.

Sejlnummer :
Det er et ufravigeligt krav, at bådene er forsynet med tydeligt sejlnummer jvf. de helt klare og entydige internationale kapsejladsregler afsnit E. Kan man ikke skelne mellem bådene på distancen, bliver alt kaos. Dommeren har spilertape og spritpen, således at både uden klar identifikation kan udstyres med midlertidigt nummer. Der kan - undtagelsesvis, såfremt båden iøvrigt kan identificerers entydigt på afstand - dispenseres fra reglen om, at korrekt udformet sejlnummer skal forefindes i storsejlet. Om sejlnumre. (Opdateret med numre til fokken)

Måling og kontrol:
Der vil blive foretaget stikprøve kontrol vedrørende overholdelse af klassereglerne under stævnet.

Reklame kategori:
Stævnet er et kategori C stævne.

Baner, procedurer og points:
Der benyttes komprimerede start procedurer bestående af 2 minutter, 1 minut og start. Banen er en almindelig op-ned bane med udlagt topmærke, 1 bundmærke og startlinie. Der er ingen udligger ved topmærket. Banen skal omsejles to gange. Som mållinie benyttes startlinien. Der benyttes lavpoint system. Det tilstræbes at sejle 7 sejladser. Der er een fratrækker, hvis der gennemføres 5  eller flere sejladser. Der er ikke afsat reservedag.

Mandskab:
Besætningen består af een person. Der må ikke benyttes hjælpepersonale. Hele besætningen skal dokumentere aktivt medlemskab af en dansk sejlklub under Dansk Sejlunion eller en udenlandsk sejlklub anerkendt af Dansk Sejlunion eller Club Seawind DK-Chapter. I særlige tilfælde kan gives dispensation og dermed speciel starttilladelse af dommeren. 

Tilmelding:
Tilmelding senest to dage før. Indskuddet udgør 20 kroner, og det betales kontant ved registrering. Indskuddet kan justeres af dommeren ved registreringstidspunktet, og det benyttes udelukkende til finansiering af præmier og benzin på hjælpebåde. Eventuelt overskud bruges til slik og is til deltagere og tilskuere. 

Frekvens:
Der må sejles med den og kun den frekvens, man opgiver ved tilmelding. Er frekvensen allerede tilmeldt, så må man stille med en anden frekvens.

Ansvarsfraskrivelse:
Enhver deltagelse sker for egen regning og risiko. Arrangørerne, Club Seawind DK-Chapter og alle andre, der deltager i organiseringen af stævnet påtager sig intet ansvar overfor person- eller materielskade (inkl. men ikke begrænset af død, skade, følgeskader m.v.) pådraget før, under eller efter stævnet. Jordbæris. Uansvarlig eller usportslig opførsel kan i grove tilfælde medføre øjeblikkelig bortvisning fra stævnet. Der kompenseres ikke for eventuelle tab af økonomisk eller anden karakter i denne forbindelse.

Særlige undtagelser:
Genakker, stormsejl og spiler er ikke tilladt. 

Officials:
Dommer & baneleder: Louis Schnakenburg
Opmand, gummibåd: Henrik Hønse Paulsen
Stævneledere: Jørgen Averhoff, DEN61 og Nicolai Morten Møller-Andersen, DEN10.
Indskrivning: Nicolai (DEN10)

Protester:
Banelederen tilser og dømmer løbende under sejladsen. Almindelige forseelser kan og skal godtgøres ved udførelse af straf i form af en 360 graders vending. Protester behandles ikke. Afgørelser træffes suverænt under sejladsen eller umiddelbart efter denne af dommeren. Undlader en båd at efterkomme dommerens henstillinger kan det medføre diskvalifikation fra den pågældende sejlads. Usportslig optræden, uvilje til at efterkomme dommerens henstillinger samt gentagen uprovokeret skødesløs eller endog tøjlesløs sejlads vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra sejladserne med samt annullering af eventuelle opnåede placeringer.

Tilmelding til Nicolai (DEN10) på "nicolai snabela nmma punktum dk"

(Email adresser skrives sådan for at undgå spam)

Der tages alle mulige forbehold for ændringer af programmet ;-)

 

Uha, det bliver spændende det her...

Program

Tid

Programpunkt

Forklaring

1000-1030

Baneudlægning og trimning

Registrering, måling, startgebyr.

1030-1045

Skippermøde

Orientering om bane, regler og vindforhold

1050-1100

Testsejlads Der sejles een testsejlads med efterfølgende kort pause, hvorefter der sejles maximalt 7 sejladser, så vidt det er muligt indenfor tidsgrænsen.

1110-1120

1. sejlads  

1125-1135

2. sejlads

 

1140-1150

3. sejlads

 

1155-1205

4. sejlads

 

1210-1220 5. sejlads  
1225-1235 6. sejlads  

1240-1250

7. sejlads

 

1300-1315

Dommerpanelet voterer

 

1330 Præmieoverrækkelse  

 

Der bliver vist plads indenom, men Penol er stukket af..

Tilmeldingsliste

#

Båd

 

Besætning

Kanal

1

DEN-10

Afbud

Nicolai Møller-Andersen

85 (40.875)

2

DEN-100

White Seawind Bitch

Per Schiøttz

digital

3

DEN-61 PP Jørgen Averhoff 3 (27.095)

4

DEN-69 Mikro Åge Jesper Arentoft 4 (27.145)

5

DEN-110   Bjørn Hoffmann 6 (27.255)

6

DEN-78 Surrogatet I Nikolaj Bjørnholm 52 (40.685)

7

DEN-99   Henrik Løftgaard 1 (26.995)

8

DEN-104 Mo-Lu Bob Olorenshaw Fransk kanal
(41.150)

9

DEN-102 Kold Hoff Steen Hoffmann digital

10

DEN-26   Michael Casparij 50 (40.665)

11

DEN-65   Erik Heilmann 53 (40.695)

12

DEN-97 Mini Sputnik Ulrik Valentin 58 (40.775)

13

DEN-90 AFBUD Stig Munchaus 54 (40.715)

14

DEN-25 AFBUD Svend-Erik Casparij 56 (40.735)

15

DEN-33 La Femme Petite Lars Gottfredsen 89 (40.935)

16

DEN-74 AFBUD Jesper Rasmussen 51 (40.675)

17

DEN-32 Prada Simon Mørup-Petersen 5 (27.195)

18

DEN-114 smussen Tommy Rasmussen Ukendt kanal
?? (27.125)

19

DEN-82 Freedom Flemming Petersen 83 (40.835)

20

DEN-44 Signal Jens Gottfredsen 55 (40.725)
21 DEN-109 Fru HOFF Claus L. Christiansen 90 (40.965)
22 DEN-111   Jesper Sommer Fransk frekvens
41.090
23 DEN-103   Peter Huttemeier digital
24 DEN-75 Nikoline Nikolaj Bestle digital
25 DEN-83 Guldhugget Christian Reed 54 (40.715)
26 DEN-28   Niels Gramkov Ukendt kanal
26.935
27 DEN-85 Mjølner Jens Henrik Larsen Fransk kanal
(41.100)
28 DEN-70 Panikalderen Nils Bjerregård 87 (40.915)
29 DEN-117   Bo Ehrhardt 91 (40.975)
30 DEN-47 Lille Linea Gunnar Langkilde 41.130
31 DEN-58   Anne Mørup-Petersen 92 (40.985)

Hvid / grøn: Starttilladelse;
Gul: Starttilladelse med forbehold;
Rød: Ikke starttilladelse;

 

 

Tæt sejlads; D11 siger bøh til en stribe bagbord både.

Resultater

#

båd

1

2

3

4

5

6 7

total

Plac
1 DEN26 15 28 (28) 15 13 8 11 90 15
2 DEN28 6 6 (15) 6 6 7 9 40 7
3 DEN32 (7) 4 1 5 1 3 3 17 1
4 DEN33 3 7 4 3 10 (11) 5 32 4
5 DEN44 9 18 28 28 28 28 (28) 139 20
6 DEN47 20 17 14 28 (28) 16 15 110 17
7 DEN58 14 14 13 16 14 15 (16) 86 14
8 DEN61 10 2 10 2 8 6 (13) 38 6
9 DEN65 8 11 8 4 9 (13) 8 48 9
10 DEN69 4 10 (11) 10 4 4 1 33 5
11 DEN70 1 7 28 28 28 28 (28) 120 19
12 DEN75 2 3 7 8 2 (17) 2 24 3
13 DEN78 5 5 3 12 12 10 28 47 8
14 DEN100 19 28 28 28 28 28 (28) 159 22
15 DEN102 12 1 2 1 5 1 (14) 22 2
16 DEN103 11 28 5 28 28 (28) 4 104 16
17 DEN104 (18) 12 12 7 11 5 6 53 10
18 DEN109 21 13 9 14 (28) 12 7 76 13
19 DEN110 17 9 (28) 11 3 9 12 61 12
20 DEN111 28 15 16 9 28 14 (28) 110 17
21 DEN114 13 28 28 28 28 28 (28) 153 21
22 DEN117 16 (16) 6 13 7 2 10 54 11

 

Det går stærkt det her

Forkortelser

Forkortelse

Forklaring

dnc

Did not compete

dns

Did not start

ocs

On course side

rc

Race Cancelled

dsq

DisQualified

dnf

Did not finish

 

Familiebilledet fra HHC 2005

Hall of fame

År

1 2 3 4 5
2003 DEN10 DEN17 DEN11 DEN14 -

2004

DEN32 DEN10 DEN28 DEN26 DEN33
2005 DEN69 DEN70 DEN44 DEN10 DEN75
2006 DEN69 DEN75 DEN83 DEN61 DEN70

2007

DEN32 DEN102 DEN75 DEN33 DEN69

--

Beretning fra Hue Handske Cup 2006

--

Links til www.clubseawind.dk og dybe links til denne side er velkomne.

Copyright (c) 2007, Club Seawind, DK Chapter 

NMMA